Individuele therapie

Relatietherapie

Coaching

Wanneer lichamelijke en emotionele klachten het dagelijks leven beginnen te hinderen is het goed om te kijken hoe bepaald gedrag is ontstaan en waar dit patroon de levensenergie inperkt. De therapie helpt mensen om zorg te leren dragen voor hun behoeften, biedt kansen tot verwerking en brengt mensen bij hun verlangen naar levenslust.

Bij relatietherapie zijn de beide partners vanaf het begin bij de gesprekken aanwezig en is het duidelijk dat het over relationele problemen gaat.
De relatietherapeut stelt zich “meerzijdig partijdig” op, d.w.z. dat hij betrokken is op alle partijen en beiden erkenning en waardering geeft. Er wordt samen gezocht naar verstoorde patronen en negatieve dynamieken om van daaruit manieren te zoeken om meer met elkaar in dialoog te treden en passende beslissingen te nemen.

Coaching wil mensen met een specifieke vraag helpen om iets in het leven te wijzigen. Het onderscheidt zich van therapie doordat de begeleiding zich niet richt op heling van kwetsuren uit het verleden, maar wel op een positief veranderingsproces.